C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Възражение срещу издаване заповед за изпълнение
Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак от непълнолетно лице
Декларация за обстоятелствата по чл.35, ал.2 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние
Заявление за допускане до участие в публична продан
Заявление за достъп до обществена информация, приложение № 1 към чл.8
Заявление за достъп до общствена информация, приложение 2 към чл.8
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост
Заявление за образуване на изпълнително дело
Заявление за отказ от наследство
Заявление за подаване на документи
Заявление за предоставяне на правна помощ
Искане за връщане на гаранция
Искане за връщане на документи
Искане за издаване на изпълнителен лист
Искане за издаване на препис от документи на лице, което е страна по делото
Искане за издаване на препис от документи на лице, което не е страна по делото
Искане за издаване на съдебно удостоверение
Искане за издаване на удостоверение за липса на образувани изпълнителни дела
Искане за освобождаване от държавна такса
Молба за даване на разрешение за разпоредителни сделки с имоти на малолетно лице
Молба за даване на разрешение за разпоредителни сделки с имоти на непълнолетно лице
Молба за даване на разрешение за сключване на граждански брак от непълнолетно лице
Молба за даване на разрешение за теглене на детски влог от малолетно лице
Молба за даване на разрешение за теглене на детски влог от непълнолетно лице
Наддавателно предложение
Образец за сигнал до Комисия Борба с корупцията при Висшия съдебен съвет

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация