C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК В РАЙОНЕН СЪД - КОТЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-13-28 от 09.02.2010 год. гр. Котел

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ В РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, ДЪЛЖИМИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД КОТЕЛ ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНО ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ПОС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - КОТЕЛ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация